Home / Mostar / Bešlić angažovao Civilnu zaštitu na čišćenju javnih površina u gradu

Bešlić angažovao Civilnu zaštitu na čišćenju javnih površina u gradu

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić donio je Odluku kojom se na rok od 30 dana angažuju dodatne osobe kroz službu Civilne zaštite Grada Mostara u cilju podizanja stepena  čistoće javnih površina, saopćeno je iz Gradske uprave.
U saopćenju za javnost se kaže:
“Zbog dugotrajnih problema s čistoćom grada, o čemu su mediji često pisali a građani se žale, uzrokovanom između ostalog zbog nedovoljnog broja uposlenih na održavanju čistoće u javnim komunalnim gradskim preduzećima, te velikih količina smeća u pojedinim dijelovima grada kao i prijetnji od pojave većeg broja glodavaca, izbijanja i širenja zaraze, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić donio je Odluku kojom se na rok od 30 dana angažiraju dodatne osobe kroz službu Civilne zaštite Grada Mostara u cilju podizanja razine čistoće javnih površina.
Podsjećamo javnost kako svojim dosadašnjim angažmanom javna komunalna preduzeća nisu pokazala da su u stanju ispuniti postavljene zadatke u pogledu održavanja čistoće javnih gradskih površina, te je Grad i ljetos putem javnih preduzeća bio primoran angažirati dodatni broj čistača, a što se pokazalo opravdanim, jer je postignut odgovarajući napredak na polju čistoće, ali ne onoliki koliko se očekivalo.
Budući da javna komunalna preduzeća u svojoj strukturi zaposlenih imaju nedovoljan broj ,prema potrebama,zaposlenih angažiranih na samom održavanju javnih površina, planirana sredstva iz budžeta namijenjena konkretno za tu svrhu nisu u potpunosti utrošena.
Shodno tome smo angažirali civilnu zaštitu, i navedena sredstva preraspodijelili na ljude koji će izvršiti navedenu zadaću i biti plaćeni prema izvršenoj usluzi.
Stoga smatramo potpuno opravdanim i svrsishodnim angažiranje dodatnog broja ljudi angažiranih na čišćenju grada, a sve u cilju povećanja stepena čistoće.
Ovim putem pozivamo sve sugrađanke i sugrađane da podrže nastojanja Gradske uprave za podizanjem stepena čistoće grada, a ujedno poštujući i pridržavajući se Odluke Gradskog vijeća o komunalnom redu”, kaže se u saopćenju GU Mostar.

(Mostarski.ba)

Facebooktwittergoogle_plusmail