Home / Mostar / Dodjeljeni certifikati iz softvera Ansys

Dodjeljeni certifikati iz softvera Ansys

Budućim bosanskohercegovačkim inženjerima danas su na Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru dodijeljeni certifikati iz vodećeg svjetskog softverskog programa Ansys. Edukacija iz
Ansys softvera održala se u okviru DeveloPPP.de programa javno-privatnog partnerstva koji provode njemački GIZ u ime njemačke vlade i švedska kompanija BerDiz Consulting AB u partnerstvu s Mašinskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Fakulteta za strojarstvo i računarstvo
Sveučilišta u Mostaru.

„Možemo reći da smo sretni i zadovoljni rezultatima. Učesnici kursa preuzimaju svoje certifikate i od danas su po znanju bliži/konkurentniji svojim kolegama inženjerima iz EU. I privreda u BiH bi trebala prepoznati ovaj potencijal i dati mladim ljudima priliku da iskoriste stečeno stručno znanje. Osim toga, danas želimo predstaviti projektne aktivnosti ostalim mašinskim fakultetima iz BiH i zainteresovanim kompanijama.“ poručili su rukovoditelji projekta.

Ansys predstavlja vodeći svjetski program iz oblasti proračuna mašinskih dijelova i konstrukcija, a u BiH se dosada nije zvanično koristio u školovanju budućih inženjera. Tokom prošle godine dana, odabrani asistenti partnerskih fakulteta i studenti su dobili mogućnost pohađanja kursa iz softvera Ansys i
rada na konkretnim praktičnim zadacima kod privrednih subjekata. Projekat se smatra konkretnim doprinosom u smislu modernizacije visokoškolske nastave u BiH.

Edukacija mladih inženjera se nastavlja kroz učešće na 8. Međunarodnoj naučnoj konferenciji IRMES 2017, kao i kroz kurs iz novog softvera Pipestres od sredine septembra ove godine. Oba partnerska fakulteta su sadržaje softvera Ansys uvrstila u svoj redovan plan i program već za naredni semestar.

(Mostarski.ba)

Facebooktwittergoogle_plusmail