Home / BiH / FOTO: Bijeg iz grada – Badanj
www.mostarski.ba

FOTO: Bijeg iz grada – Badanj

Lokalitet Badanj je potkapina ili pliće udubljenje u stijeni, na kojem se periodično odvijao život paleolitskog homo sapiensa oko 14.000 do 10.000 godina prije naše ere.

Uz potkapinu nađena je gravira, i to je prvi nalaz ove vrste na istočnoj obali Jadrana. U površinskom sloju, debelom oko 1,5 m, nađeni su tragovi slučajnog i kratkotrajnog boravka ljudi od neolita do brončanog doba, rimskog razdoblja i srednjeg vijeka.

Ispod njega su ustanovljena dva stratuma naseljavanlja odvojeni slojem sipara: gornji stratum pripada kasnom-paleolitu, a nedovoljno istražen donji stratum srednjem paleolitu. U kasnom paleolitu (epigravettienu) ustanovljene su dvije faze naseljavanja koje su istovjetne sa fazama na području toga doba na južnojadranskoj obali jonskoj priobalnoj zoni u Italiji: I faza pripada kasnom glacijlnom dobu, a II faza ranom, postglacijalnom dobu.

Dijelom oštećen gravirani crtež predstavlja jedan od najstarijih spomenika umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Urezan je u koso položenu površinu velikog uglačanog kamenog bloka, odlomljenog od masiva pećine. Vjerojatno predstavlja figuru konja gledanog sa desnog boka napadnutog strelicama. Sačuvana je samo zadnja polovica tijela sa bedrima. Dubina reza je 5 mm. Ovakvi prikazi su tipični za regiju mediteranske umjetnosti ovog doba.

(Mostarski.ba)

Facebooktwittergoogle_plusmail