Home / Foto / FOTO: Međunarodni dan ljudskih prava obilježen u Šestoj osnovnoj školi

FOTO: Međunarodni dan ljudskih prava obilježen u Šestoj osnovnoj školi

“Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima” kaže prvi član Opšte povelje o ljudskim pravima.

Rođenjem i prvim trenucima života čovjek posjeduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata.

Današnji dan, 10.12. obilježava se kao Međunarodni dan ljudskih prava! Tog dana potpisana je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi put u historiji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je ključni datum u modernoj historiji.

Ovim povodom učenici J.U. „Šeste osnovne škole“ Mostar nastoje promovisati principe koje Deklaracija sadrži. I njihova prava, prava djece su ljudska prava. Ovim putem ističu da:

1)Po Konvenciji Ujedinjenih naroda o dječijim pravima, svi koji nisu punoljetni, su djeca.
2)Imaju pravo saznati koja su njihova prava.
3)Države su obavezne garantovati poštivanje prava i štititi dugoročne interesedjece.
4)Djeca imaju pravo na život, preživljavanje i razvoj.
5)Imaju pravo na odgovarajuću hranu i čistu, pitku vodu.
6)Nakon rođenja, imaju pravo dobiti ime i steći državljanstvo, bez obzira na boravište.
7)Djeca imaju pravo živjeti s roditeljima, porodicama ili onima koji se za njih najbolje brinu.
8)Niko nema pravo diskiminirati djecu na temelju spola, rase, jezika, vjere, ili nacionalnog ili etničkog porijekla.
9)Djeca imaju pravo na obrazovanje i besplatno osnovno obrazovanje.
10)Slušajte djecu jer oni imaju pravo izraziti svoje mišljenje.
11)Djeca imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.
12)Ako su djeca izbjeglice ili stranci u trećim zemljama imaju pravo na odgovarajuću njegu i zaštitu.
13)Djeca imaju pravo na odmor, igru i rekreativne aktivnosti.
14) Djeca imaju pravo na zaštitu od svih oblika nasilja i zlostavljanja.

Simbolično su se okupili juče u 17.15.h ispred škole, u srcu Mostaru sa jasnom i jednostavnom porukom. Danas su djeca ovog grada, uče i obrazuju se da postanu savjesni i humani građani ovog grada.

“Dakle, mi simbolično palimo svjeće u mraku ispred škole, nastojimo da pokažemo da se ljudska prava, kao i naša dječija prava, moraju  poštovati i primjenjivati. Mi smo još ovdje u mraku, ali želimo osvjetliti naš grad i našu državu, našu budućnost. Želimo demokratično i humano društvo u kojem svi poštivaju ljudska prava i grade zajedno svijetlu budućnost za sve nas!”, saoptili su učenici.

(Mostarski.ba)

Facebooktwittergoogle_plusmail