Home / Foto / FOTO: Pratimo rekonstrukciju ulice Braće Fejića

FOTO: Pratimo rekonstrukciju ulice Braće Fejića

Iz Služba za građenje infrastrukturnih objekata Grada Mostara najavljeno je kako će više od tri miliona eura biti uloženo u trećoj etapi rekonstrukcije ulice Braće Fejića.

U rekonstrukciju partera i uličnog mobilijara bit će utrošeno 2,2 miliona maraka, a 978 hiljada u rekonstrukciju podzemne infrastrukture. Sredstva su osigurana u gradskom budžetu te iz sredstava GSM licenci i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Radovi predviđaju potpunu zamjenu vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, pri čemu se kanalizacijska infrastruktura razdvaja na fekalnu i oborinsku. Fekalna kanalizacija vodit će u glavni lijevoobalni kanalizacijski kolektor, a oborinska u rijeku Neretvu.

U ovoj etapi izvodit će se radovi na relaciji od Male Tepe do Solakovića sokaka (Karađozbegova džamija).

U našoj fotogaleriji pogledajte faze rekonstrukcije ulice Braće Fejića.

(Mostarski.ba)

31.03.2017.

21.01.2017.

23.12.2016.

4.12.2016.

2.11.2016.

21.10.2016.

2.10.2016.

19.09.2016.

Facebooktwittergoogle_plusmail