Home / Mostar / Najava Javnog poziva za Program “Projekti i mogućnosti zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca”

Najava Javnog poziva za Program “Projekti i mogućnosti zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca”

U četvrtak, 31.08.2017. godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNK i Vlade HNK, bit će objavljen Javni poziv za učestvovanje u Programu “Projekti i mogućnosti zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca”, s ciljem da se sufinansiranjem troškova neto plate osoba iz ciljne grupe Programa doprinese njihovom uključivanju na tržištu rada. Javni poziv će biti otvoren 15 dana, nakon čega će komisija za vrednovanje zahtjeva sačiniti listu zahtjeva poslodavaca koji su ostvarili pravo na sufinansiranje zapošljavanja.

Ciljnu grupu Programa čine nezaposlena djeca poginulih i nestalih boraca koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje HNK.

Nezaposlene osobe koje odgovaraju ciljnoj grupi, a zainteresovane su za učešće u ovom Programu, mogu već od danas putem obrasca P1 dostaviti svoje podatke Službi, koja će na osnovu toga sačiniti registar te na taj način omogućiti poslodavcima pristup podacima u svrhu olakšavanja procesa odabira kandidata za potencijalno zapošljavanje. Registar će biti ažuriran svaki dan do otvaranja Javnog poziva, te će biti dostupan na upit poslodavca. Poslodavac može tražiti sufinansiranje zapošljavanja i za osobu koja nije u prethodno spomenutom registru, ali koja ispunjava uslove ciljne grupe.

Pravo prijave na Javni poziv će imat svi pravni subjekti koji imaju registrovanu djelatnost na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji imaju najmanje jednog zaposlenog, a koji redovno izmiruju obveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju s Poreznom upravom FBiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda. Poslodavcima koji ostvare pravo na sufinansiranje zapošljavanja Služba će mjesečno isplaćivati/refundirati iznos neto plate za radno mjesto koje odgovara stepenu stručnog obrazovanja, i to 800,00 KM za osobe sa završenom dodiplomskim i diplomskim studijem, i 600,00 KM za osobe s ostalim stepenima obrazovanja. Refundirani iznos se u cijelosti odnosi na neto platu sufinansirane osobe, a poslodavac je dužan istu obračunati i platiti obvezne doprinose i poreze.

Prednost pri odobravanju poticajnih sredstava po Programu imaju poslodavci:

– Koji zapošljavaju nezaposlene osobe u proizvodnoj djelatnosti,
– Koji zapošljavaju dugoročno nezaposlene osobe,
– Koji zapošljavaju djecu bez oba roditelja,
– Koji zapošljavaju osobe koje žive u kućanstvu u kojem su svi članovi nezaposleni,
-Poslodavci koji će isplaćivati veću bruto platu od one koja je predviđena Programom ovisno o stepenu stručne spreme.

(Mostarski.ba)

Facebooktwittergoogle_plusmail