Home / Foto / Održana promocija knjige “Historija Bosne i Hercegovine 1788-1878”

Održana promocija knjige “Historija Bosne i Hercegovine 1788-1878”

U okviru kulturne manifestacije “Mostarsko ljeto 2016” večeras je sa početkom u 19:30 sati, u Centru za kulturu, upriličena promocija knjige ”Historija Bosne i Hercegovine 1788-1878″, autora prof. dr. Galiba Šljive.

U programu su učestvovali: autor prof. dr. Galib Šljivo, promotor prof.dr. Adnan Velagić, izdavač mr. Bajruzin Hajro Planjac te promotor Idriz Hodžić.

Galib Šljivo rođen je 15. septembra 1933. godine u selu Brčigovo, opština Rogatica u porodici rudara, jamskog kopača, Muhameda Šljive i Šerife rođ. Alić. Osnovnu školu, nižu gimnaziju i učiteljsku školu završio je u Sarajevu. Od 1939. godine bio je smješten u Vakufski, odnosno Sirotinjski dom u Sarajevu, koji je poslije drugog svjetskog rata preimenovan u Dom ratne siročadi, do sredine 1950. godine, kada je završio Učiteljsku školu u Sarajevu. Studirajući uz rad, završio je Višu pedagošku školu u Sarajevu na grupi istorija i geografija 24. septembra 1958. godine. Potom, opet uz rad, završio je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 7. oktobra 1963. godine. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio je 15. maja 1972. godine. Pošto je položio sve ispite i odbranio magistarski rad “Klek i Sutorina u XIX vijeku” dobio je akademski stepen magistra filozofskih nauka. Potom je, na istom fakultetu, 15. januara 1975. odbranio doktorsku tezu “Politika Austrije prema pokretima u Bosni i Hercegovini sredinom XIX vijeka” i stekao akademski stepen doktora historijskih nauka.

(Mostarski.ba )

Facebooktwittergoogle_plusmail