Home / BiH / Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite
foto: republika.ba

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite

Provodeći Odluku Ustavnog suda BiH od 30. januara 2013. godine, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Naime, Ustavni sud BiH je ocijenio da je odredba člana 18. d, stav 4. Zakona neustavna i diskriminirajuća. Riječ je o odredbi po kojoj pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe ne može ostvariti osoba sa invaliditetom koji je nastao nakon 65. godine života, a kod koje je, u skladu s mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, utvrđena potreba za korištenjem ovog prava, te da to pravo može biti ostvareno po kantonalnom zakonu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, kao obrađivač propisa, odmah sačinilo izmjene Zakona i uputilo ih u proceduru početkom 2014. godine. U formi Nacrta, Zakon je zadržan na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, te je u maju 2017. godine, vraćen obrađivaču da ga dostavi u ponovnu proceduru. Kako nakon donošenja Odluke nije izmijenjena zakonska norma, Ustavni sud BiH je donio Rješenje s pravnim dejstvom počev od 22.1.2014. i brisao spornu odredbu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u obrazloženju izmjena Zakona navodi da se Rješenje Ustavnog suda BiH u potpunosti primjenjuje kroz pojedinačne akte koji se donose u upravnim postupcima priznavanja prava korisnicima po Zakonu, te je prijedlog za brisanje ovog stava čisto formalno-pravne prirode i s ciljem usklađivanja zakonske norme sa Odlukom Ustavnog suda BiH.

Potencijalni korisnici ovog prava su tokom 2014., 2015. i 2016. godine sukcesivno uvođeni u pravo. Sredstva za isplatu su osiguravana u federalnom budžetu, zbog čega usvajanje izmjena Zakona ne iziskuje dodatna sredstva. Predloženim izmjenama Zakona u potpunosti je provedena i inicijativa Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta FBiH za izmjene odredaba koje se odnose na kategoriju civilnih žrtava rata, a koja se odnosi na provedbu mišljenja Komiteta za ljudska prava BiH.

Prema postojećem rješenju, predviđeno je da pravo na porodičnu invalidninu pripada članovima porodice nestale civilne žrtve rata pod uslovom pokretanja zakonskog postupka za njeno proglašenje umrlom, što je u suprotnosti s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i direktno krši međunarodne obaveza Bosne i Hercegovine.

Razlog za izmjene su i što su, tokom primjene Zakona, zbog velikog broja prethodnih izmjena, uočene određene manjkavosti, koje pogrešno upućuju na mogućnost ostvarivanja prava na porodičnu invalidninu za posebnu kategoriju civilnih žrtava rata, kao i obavezu finansiranja isplata svih kategorija civilnih žrtava rata isključivo iz federalnog budžeta, što je bilo potrebno korigovati u što kraćem roku, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(FENA)

Facebooktwittergoogle_plusmail